PRIVATE THANH HÓA

PRIVATE THANH HÓA

Thời gian: từ 9h đến 21h, ngày 20 và 21/01/2018. Hotline: 0162 672 8989

SPECIAL OFFERS

SPECIAL OFFERS

Thời gian: Từ ngày 13 - 21/01/2018. Hotline: 0162 672 8989

YEAR END SALE

YEAR END SALE

Thời gian: Từ ngày 29/12/2017 đến ngày 02/01/2018. Hotline: 0162.672.8989

LUCKY CHRISTMAS

LUCKY CHRISTMAS

Thời gian: Từ ngày 22 – 25/12/2017 (Riêng với các gian hàng hệ thống TTTM Lotte sẽ chạy chương trình từ ngày 22 -26/12 /2017)